Voorwaarden van een visum China

Wat zijn de voorwaarden van een visum China?

Op het ogenblik dat u van plan bent om een bezoek te brengen aan het prachtige land China is het uiteraard van belang om er rekening mee te houden dat er een visum moet worden aangevraagd. De voorwaarden voor het verkrijgen van een visum voor China zijn streng en dienen dan ook te allen tijde grondig te worden gecontroleerd. Hou er bovendien rekening mee dat het mogelijk is dat de eisen voor een visum China aanvragen op eender welk ogenblik kunnen komen te veranderen. Het wordt omwille van deze reden dan ook altijd ten stelligste aangeraden om steeds de actuele visumeisen voor vertrek nog eens extra te controleren. Bent u ook benieuwd welke voorwaarden er op moment van schrijven zijn verbonden aan het verkrijgen van een visum China? U ontdekt ze hier op deze pagina! 

Aan welke voorwaarden moet uw paspoort voldoen? 

Een visum China aanvragen betekent ook dat u zult worden geconfronteerd met verschillende eisen waar uw paspoort aan dient te voldoen. Zo is het bijvoorbeeld van belang om er rekening mee te houden dat een zogenaamd noodpaspoort niet wordt geaccepteerd. Het paspoort van de persoon die het visum China gaat aanvragen dient dan ook te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Er moeten ten minste twee lege visumpagina’s in terug te vinden zijn; 
  • Ze moet vrij zijn van hoesjes en / of omslagen; 
  • Er mag geen noodpaspoort worden gebruikt; 

Hou er bovendien rekening mee dat het soort visum China zal bepalen hoelang het paspoort van de aanvrager nog geldig dient te zijn bij aankomst in het Aziatische land. Hiervoor geldt dat er bij een enkel inreisvisum sprake moet zijn van een geldigheid van 6 maanden. Voor het dubbele inreis visum is een geldigheidstermijn vereist van 7 maanden bij de eerste inreis en 6 maanden bij de tweede inreis. 

Het invullen van uw visumaanvraag voor China 

Een visum voor China wordt steeds toegekend aan de hand van het ingevulde ‘China Aanvraagformulier’. Het is belangrijk om dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Bovendien zult u tevens een pasfoto moeten aanleveren of uploaden. Bent u van plan om zich langer in China te vestigen of gaat u naar het land voor zakelijke doeleinden? In dat geval kan er een speciale uitnodiging zijn vereist van een Chinees bedrijf. Controleer goed de actuele eisen op dit vlak voordat uw visumaanvraag in gaat dienen. Eenmaal uw aanvraag voor een visum is geweigerd is het doorgaans niet zo eenvoudig om er alsnog één op korte termijn te kunnen bemachtigen. 

Hoeveel kost een visum China aanvragen?

Tot slot is het nog belangrijk om rekening te houden met de kosten die zijn verbonden aan een visum China aanvragen. Op dit vlak dient u er rekening mee te houden dat u geconfronteerd kunt worden met verschillende kosten. De exacte kostprijs van het visum is in de praktijk afhankelijk van het soort visum dat u gaat aanvragen. Voor een enkele toegang tot het land betaalt u bijvoorbeeld 126,55 euro inclusief BTW. Voor meerdere inreizen zowel privé als zakelijk blijft de prijs van 126,55 euro onveranderd. Dient u echter met spoed een visum China aan te vragen? In dat geval liggen de kosten met respectievelijk 175,75 en 197,85 euro toch wel een behoorlijk stuk hoger. Op het ogenblik dat u uw visum voor China laat aanvragen door een gespecialiseerde partij kunnen daar uiteraard nog extra kosten bovenop komen. Wil je gemakkelijk en voordelig een visum voor China aanvragen? Kijk dan direct op Visaservicedesk.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *